ОШ "Јоца Милосављевић"
Учимо заједно - знањем до промена!

ШКОЛА

strana/36/O-nama/

   Наша школа је основана 1836.године и она је једна од најстаријих школа у општини Јагодина.
   У саставу школе има пет подручних школа, од тога једну осморазредну школу у Милошеву и четири четвороразредне школе у Стрижилу, Ловцима, Доњем Рачнику и         Горњем Рачнику.
   Напоменућемо да су школе једна од друге удаљене и да превоз ученика и наставника прави проблем. Добар део ученика су путници из околних села.  Наставни               кадар су добрим делом путници.
   Битна специфичност наше школе је подручно одељење у Стрижилу који чине ученици  углавном ромске националности.
  Наша школа је активан учесник смотри дечјег фолклора који се традиционално одржавају у нашој школи, и на којима смо имали запажене успехе. На републичким       смотрама смо последњих година имали успехе.