ОШ "Јоца Милосављевић"
Учимо заједно - знањем до промена!

Историјат школе

Први писани документи о школству у Багрдану казују да је школа основана далеке 1836.године. Зграда школе   била је лоцирана у делу Багрдана званом Копривница, и све до 1899.године у многим документима стоји да у   Јагодинском округу постоји основна школа у Копривници. Године 1899.године основана је школа у Милошеву, а исте   године отворено је једно ново одељење школе у Багрдану.
 
  Одмах по ослобођењу након Другог светског рата, школске 1944/45. године, основне школе настављају са радом под   називом: Народне школе. Поред школе у Багрдану на овом подручју су и основне школе у Ловцима и Стрижилу.
 Почетком школске 1946/47. године Народна школа у Багрдану прераста у непотпуну Гимназију, а 23. октобра 1947.   године је у Багрдану основана Стручна школа за ученике у занатству и индустрији која ради до 1953. године.
 Одлуком Министарства просвете НР Србије, школске 1950/51. године непотпуна Гимназија прераста у осмолетку.
 
 Своје име ОШ,,Јован Јоца Милосавqевићшкола добија 25. маја 1959.године.
 
 Основној школи “Јоца Милосавqевић” у Багрдану припајају се: 1960.године самосталне четворогодишње школе у   Ловацима, Доњем Рачнику и Горњем Рачнику; 1963.године самостална петоразредна школа у Стрижилу; а 1965.године осморазредна школа у Милошеву. Тако ОШ,,ЈоцаМилосављевић“ у Багрдану добија своју садашњу физиономију.
 
Дан школе се обележава 21. маја од школске 2011/12.године.