ОШ "Јоца Милосављевић"
Учимо заједно - знањем до промена!

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТAKA

Распоред писмених и контролних задатака
 

Распоред писмених и контролних задатака дужих од 15 минута у старијим разредима

V  РАЗРЕД
ШК. 2016/17. ГОДИНЕ
Септембар 1. НЕДЕЉА
1-2. септембар
2. НЕДЕЉА
5-9. септембар
3. НЕДЕЉА
12-16. септембар
4. НЕДЕЉА
19-23. септембар
5. НЕДЕЉА
26-30.  септембар
  српски језик-контролна вежба 5/3 српски језик-контролна вежба 5/1,5/2 српски језик-контролна вежба 5/3 математика-контролна вежба 5/3
Октобар 6. НЕДЕЉА
3-7. октобар
7. НЕДЕЉА
10-14. октобар
8. НЕДЕЉА
17-21. октобар
9. НЕДЕЉА
24-28. октобар
 
математика-контролна вежба 5/1,5/2 математика-контролна вежба 5/3
математика- I писмени задатак 5/3
математика-контролна вежба 5/2
математика- I писмени задатак 5/2
српски језик- I писмени задатак 5/3
математика- I писмени задатак 5/1
француски језик-контролна вежба 5/1,5/2, 5/3
 
 
Новембар 10. НЕДЕЉА
31-4. новембар
11. НЕДЕЉА
7-10. новембар
12. НЕДЕЉА
14-18.новембар
13. НЕДЕЉА
21-25. новембар
 
14. НЕДЕЉА
28-2. децембра
српски језик-контролна вежба 5/1,5/2
српски језик- I писмени задатак 5/1,5/2
математика-контролна вежба 5/3
српски језик-контролна вежба 5/3
математика-контролна вежба 5/1,5/2
 
енглески језик- I писмени задатак 5/1,5/2,5/3  
Децембар 15. НЕДЕЉА
5-9. децембар
16. НЕДЕЉА
12-16. децембар
17. НЕДЕЉА
19-23. децембар
18. НЕДЕЉА
26-30. децембар
 
француски језик-контролна вежба 5/1,5/2, 5/3
српски језик- II писмени задатак 5/3
математика-контролна вежба 5/3
српски језик-контролна вежба 5/1,5/2
математика-контролна вежба 5/2
српски језик- II писмени задатак 5/1,5/2
математика- II писмени задатак 5/1,5/3
 
 

 
Јануар 19. НЕДЕЉА
9-13. јануар
20. НЕДЕЉА
16-20. јануар
21. НЕДЕЉА
23-27. јануар
   
  математика- II писмени задатак 5/2
математика-контролна вежба 5/1
 
математика-контролна вежба 5/3
српски језик-контролна вежба 5/1,5/2
   
Фебруар 22. НЕДЕЉА
13-17. фебруар
23. НЕДЕЉА
20-24. фебруар
24. НЕДЕЉА
27-3. март
   
    француски језик-контролна вежба 5/1,5/2, 5/3
српски језик-контролна вежба 5/1,5/2
   
Март 25. НЕДЕЉА
6-10. март
26. НЕДЕЉА
13-17. март
27. НЕДЕЉА
20-24. март
28. НЕДЕЉА
27-31. март
 
математика-контролна вежба 5/3
српски језик- III писмени задатак 5/1,5/2
математика-контролна вежба 5/1,5/2
српски језик- III писмени задатак 5/3
математика- III писмени задатак 5/2, 5/3
српски језик-контролна вежба 5/1,5/2
математика- III писмени задатак 5/1
српски језик-контролна вежба 5/3
 
 
Април 29. НЕДЕЉА
3-7. април
30. НЕДЕЉА
10-12. април
31. НЕДЕЉА
18-21. април
32. НЕДЕЉА
24- 28.април
 
  српски језик-контролна вежба 5/1,5/2 енглески језик- II писмени задатак 5/1,5/2,5/3 француски језик- I писмени задатак 5/1,5/2,5/3  
Мај 33. НЕДЕЉА
3-5. мај
34. НЕДЕЉА
8-12. мај
35. НЕДЕЉА
15-19. мај
36. НЕДЕЉА
22-26. мај
37. НЕДЕЉА
29-2. јун
  српски језик- IV писмени задатак 5/1,5/2,5/3 математика-контролна вежба 5/1,5/2,5/3
 
српски језик-контролна вежба 5/1,5/2 математика- IV писмени задатак 5/1, 5/3
 
Јун 38. НЕДЕЉА
5-9. јун
39. НЕДЕЉА
12 јун
     
математика- IV писмени задатак 5/2
математика-контролна вежба 5/2,5/3
српски језик-контролна вежба 5/3
 
       
 

VI  РАЗРЕД
ШК. 201
6/17. ГОДИНЕ
Септембар 1. НЕДЕЉА
1-2. септембар
2. НЕДЕЉА
5-9. септембар
3. НЕДЕЉА
12-16. септембар
4. НЕДЕЉА
19-23. септембар
5. НЕДЕЉА
26-30.  септембар
  српски језик-иницијални тест 6/1,6/2 српски језик-контролна вежба 6/3 српски језик-контролна вежба 6/1,6/2 математика- контролна вежба 6/3
Октобар 6. НЕДЕЉА
3-7. октобар
7. НЕДЕЉА
10-14. октобар
8. НЕДЕЉА
17-21. октобар
9. НЕДЕЉА
24-28. октобар
 
српски језик-контролна вежба 6/3 математика- контролна вежба 6/1,6/2,6/3
математика- I писмени задатак 6/3
француски језик-контролна вежба 6/1,6/2,6/3
српски језик- I писмени задатак 6/1,6/2,6/3
математика- I писмени задатак 6/1,6/2
српски језик-контролна вежба 6/1,6/2
 
Новембар 10. НЕДЕЉА
31-4. новембар
11. НЕДЕЉА
7-10. новембар
12. НЕДЕЉА
14-18.новембар
13. НЕДЕЉА
21-25. новембар
 
14. НЕДЕЉА
28-2. децембра
  српски језик-контролна вежба 6/3 руски језик- I писмени задатак 6/1 енглески језик- I писмени задатак 6/1,6/2,6/3
математика- контролна вежба 6/1,6/2,6/3
француски језик- I писмени задатак 6/1,6/2,6/3
 
Децембар 15. НЕДЕЉА
5-9. децембар
16. НЕДЕЉА
12-16. децембар
17. НЕДЕЉА
19-23. децембар
18. НЕДЕЉА
26-30. децембар
 
математика- контролна вежба 6/1,6/2,6/3 српски језик-контролна вежба 6/1,6/2 српски језик- II писмени задатак 6/3 српски језик- II писмени задатак 6/1,6/2
математика- II писмени задатак 6/3
 
 

 
Јануар 19. НЕДЕЉА
9-13. јануар
20. НЕДЕЉА
16-20. јануар
21. НЕДЕЉА
23-27. јануар
   
математика- II писмени задатак 6/1,6/2
српски језик-контролна вежба 6/3
 
математика- контролна вежба 6/3
српски језик-контролна вежба 6/1,6/2
     
Фебруар 22. НЕДЕЉА
13-17. фебруар
23. НЕДЕЉА
20-24. фебруар
24. НЕДЕЉА
27-3. март
   
  српски језик-контролна вежба 6/1,6/2 математика- контролна вежба 6/1,6/2,6/3
 
   
Март 25. НЕДЕЉА
6-10. март
26. НЕДЕЉА
13-17. март
27. НЕДЕЉА
20-24. март
28. НЕДЕЉА
27-31. март
 
француски језик-контролна вежба 6/1,6/2,6/3
 
  математика- III писмени задатак 6/3
српски језик- III писмени задатак 6/1,6/2,6/3
 
математика- III писмени задатак 6/1,6/2
српски језик-контролна вежба 6/3
 
 
Април 29. НЕДЕЉА
3-7. април
30. НЕДЕЉА
10-12. април
31. НЕДЕЉА
18-21. април
32. НЕДЕЉА
24- 28.април
 
    енглески језик- II писмени задатак 6/1,6/2,6/3
 
руски језик- II писмени задатак 6/1
француски језик- II писмени задатак 6/1,6/2,6/3
српски језик-контролна вежба 6/1,6/2
 
 
Мај 33. НЕДЕЉА
3-5. мај
34. НЕДЕЉА
8-12. мај
35. НЕДЕЉА
15-19. мај
36. НЕДЕЉА
22-26. мај
37. НЕДЕЉА
29-2. јун
  математика- контролна вежба 6/1,6/2,6/3
српски језик-контролна вежба 6/3
 
српски језик- IV писмени задатак 6/1,6/2,6/3
српски језик-контролна вежба 6/1,6/2
 
  математика- IV писмени задатак 6/1,6/2,6/3
 
Јун 38. НЕДЕЉА
5-9. јун
39. НЕДЕЉА
12 јун
     
српски језик-контролна вежба 6/3
 
математика- контролна вежба 6/3
 
     

Т___VII__. РАЗРЕД
ШК. 201
6/17. ГОДИНЕ
Септембар 1. НЕДЕЉА
1-2. септембар
2. НЕДЕЉА
5-9. септембар
3. НЕДЕЉА
12-16. септембар
4. НЕДЕЉА
19-23. септембар
5. НЕДЕЉА
26-30.  септембар
  српски језик-контролна вежба 7/1,7/2 српски језик-контролна вежба 7/3 математика-контролна вежба 7/3 математика-контролна вежба 7/1,7/2
Октобар 6. НЕДЕЉА
3-7. октобар
7. НЕДЕЉА
10-14. октобар
8. НЕДЕЉА
17-21. октобар
9. НЕДЕЉА
24-28. октобар
 
  хемија-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
математика-контролна вежба 7/1,7/2
математика-контролна вежба 7/3
француски језик-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
математика- I писмени задатак 7/1,7/2,7/3  
Новембар 10. НЕДЕЉА
31-4. новембар
11. НЕДЕЉА
7-10. новембар
12. НЕДЕЉА
14-18.новембар
13. НЕДЕЉА
21-25. новембар
 
14. НЕДЕЉА
28-2. децембра
српски језик-I писмени задатак 7/1,7/2,7/3   руски језик-I писмени задатак 7/1
српски језик-контролна вежба 7/3
енглески језик-I писмени задатак 7/1,7/2,7/3
математика-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
 
 
Децембар 15. НЕДЕЉА
5-9. децембар
16. НЕДЕЉА
12-16. децембар
17. НЕДЕЉА
19-23. децембар
18. НЕДЕЉА
26-30. децембар
 
математика-контролна вежба 7/1,7/2
француски језик-I писмени задатак 7/1,7/2,7/3
 
хемија-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
математика-контролна вежба 7/3
математика- II писмени задатак 7/3
српски језик-контролна вежба 7/1,7/2
српски језик-II писмени задатак 7/1,7/2,7/3 српски језик-контролна вежба 7/1,7/2,7/3  
 
Јануар 19. НЕДЕЉА
9-13. јануар
20. НЕДЕЉА
16-20. јануар
21. НЕДЕЉА
23-27. јануар
   
математика- II писмени задатак 7/1,7/2
 
  српски језик-контролна вежба 7/1,7/2    
Фебруар 22. НЕДЕЉА
13-17. фебруар
23. НЕДЕЉА
20-24. фебруар
24. НЕДЕЉА
27-3. март
   
    математика-контролна вежба 7/1,7/2
француски језик-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
српски језик-контролна вежба 7/3
   
Март 25. НЕДЕЉА
6-10. март
26. НЕДЕЉА
13-17. март
27. НЕДЕЉА
20-24. март
28. НЕДЕЉА
27-31. март
 
српски језик-контролна вежба 7/1,7/2
математика-контролна вежба 7/3
 
хемија-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
српски језик-III писмени задатак 7/1,7/2
  математика- III писмени задатак 7/1,7/2
 
 
Април 29. НЕДЕЉА
3-7. април
30. НЕДЕЉА
10-12. април
31. НЕДЕЉА
18-21. април
32. НЕДЕЉА
24- 28.април
 
српски језик-III писмени задатак 7/3 математика- III писмени задатак 7/3
српски језик-контролна вежба 7/1,7/2
 
 
 
 
 
 
енглески језик-II писмени задатак 7/1,7/2,7/3
математика-контролна вежба 7/3
руски језик-II писмени задатак 7/1
француски језик-II писмени задатак 7/1,7/2,7/3
 
 
Мај 33. НЕДЕЉА
3-5. мај
34. НЕДЕЉА
8-12. мај
35. НЕДЕЉА
15-19. мај
36. НЕДЕЉА
22-26. мај
37. НЕДЕЉА
29-2. јун
српски језик-контролна вежба 7/3
 
математика-контролна вежба 7/1,7/2 српски језик-IV писмени задатак 7/3 српски језик-IV писмени задатак 7/1,7/2
хемија-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
математика-контролна вежба 7/3
математика- IV писмени задатак 7/1,7/2
 
Јун 38. НЕДЕЉА
5-9. јун
39. НЕДЕЉА
12 јун
     
математика- IV писмени задатак 7/3
српски језик-контролна вежба 7/1,7/2
 
српски језик-контролна вежба 7/1,7/2,7/3
математика-контролна вежба 7/3
     
 
 
М
___VIII__. РАЗРЕД
ШК. 2016/17. ГОДИНЕ
Септембар 1. НЕДЕЉА
1-2. септембар
2. НЕДЕЉА
5-9. септембар
3. НЕДЕЉА
12-16. септембар
4. НЕДЕЉА
19-23. септембар
5. НЕДЕЉА
26-30.  септембар
    српски језик-контролна вежба 8/1,8/2   српски језик-контролна вежба 8/1,8/2
Октобар 6. НЕДЕЉА
3-7. октобар
7. НЕДЕЉА
10-14. октобар
8. НЕДЕЉА
17-21. октобар
9. НЕДЕЉА
24-28. октобар
 
математика- контролна вежба 8/1,8/2 хемија –контролна вежба 8/1,8/2
српски језик- I писмени задатак 8/1,8/2
француски језик-контролна вежба 8/1,8/2    
Новембар 10. НЕДЕЉА
31-4. новембар
11. НЕДЕЉА
7-10. новембар
12. НЕДЕЉА
14-18.новембар
13. НЕДЕЉА
21-25. новембар
 
14. НЕДЕЉА
28-2. децембра
математика- I писмени задатак 8/1,8/2 хемија –контролна вежба 8/1,8/2
 
математика- контролна вежба 8/1,8/2
руски језик- I писмени задатак 8/1
енглески језик- I писмени задатак 8/1,8/2 француски језик- I писмени задатак 8/1,8/2
Децембар 15. НЕДЕЉА
5-9. децембар
16. НЕДЕЉА
12-16. децембар
17. НЕДЕЉА
19-23. децембар
18. НЕДЕЉА
26-30. децембар
 
хемија –контролна вежба 8/1,8/2
математика- контролна вежба 8/1,8/2
 
математика- II писмени задатак 8/1,8/2 српски језик- II писмени задатак 8/1,8/2    

 
Јануар 19. НЕДЕЉА
9-13. јануар
20. НЕДЕЉА
16-20. јануар
21. НЕДЕЉА
23-27. јануар
   
  математика- контролна вежба 8/1,8/2
српски језик-контролна вежба 8/1,8/2
     
Фебруар 22. НЕДЕЉА
13-17. фебруар
23. НЕДЕЉА
20-24. фебруар
24. НЕДЕЉА
27-3. март
   
  хемија –контролна вежба 8/1,8/2
 
математика- контролна вежба 8/1,8/2
математика- III писмени задатак 8/2
   
Март 25. НЕДЕЉА
6-10. март
26. НЕДЕЉА
13-17. март
27. НЕДЕЉА
20-24. март
28. НЕДЕЉА
27-31. март
 
француски језик-контролна вежба 8/1,8/2
српски језик-контролна вежба 8/1,8/2
математика- III писмени задатак 8/1 српски језик- III писмени задатак 8/1,8/2 хемија –контролна вежба 8/1,8/2
 
 
Април 29. НЕДЕЉА
3-7. април
30. НЕДЕЉА
10-12. април
31. НЕДЕЉА
18-21. април
32. НЕДЕЉА
24- 28.април
 
математика- контролна вежба 8/2
 
математика- контролна вежба 8/1
 
енглески језик- II писмени задатак 8/1,8/2 руски језик- II писмени задатак 8/1
француски језик- I писмени задатак 8/1,8/2,8/3
српски језик-контролна вежба 8/1,8/2
 
Мај 33. НЕДЕЉА
3-5. мај
34. НЕДЕЉА
8-12. мај
35. НЕДЕЉА
15-19. мај
36. НЕДЕЉА
22-26. мај
37. НЕДЕЉА
29-2. јун
  хемија –контролна вежба 8/1,8/2
српски језик-контролна вежба 8/1,8/2
српски језик- IV писмени задатак 8/1,8/2 математика- IV писмени задатак 8/1,8/2
математика- контролна вежба 8/2
 
 
Јун 38. НЕДЕЉА
5-9. јун
39. НЕДЕЉА
12 јун
     
         
 Распоред писмених и контролих задатака у млађим разредима
I полугодиште
II разред
Математика

контролни задатак контролна вежба
2.-недеља септембра 3.-недеља септембра
2.-недеља октобра 4.-недеља септембра
3.-недеља октобра 2.-недеља новембра
5.-недеља октобра  
4.-недеља децембра  

 
Српски језик
контролна вежба
1.-недеља октобра
3.-недеља октобра
4.-недеља новембра
5.-недеља октобра
4.-недеља децембра
 
Свет око нас
контролна вежба
2.-недеља новембра
3.-недеља децембра
 
IV разред
Математика
писмени задатак контролна вежба
5.-недеља октобра 3.-недеља септембра
4.-недеља децембра 4.-недеља септембра
 
Српски језик
писмени задатак контролна вежба
3.-недеља октобра 4.-недеља септембра
2.-недеља децембра 3.-недеља новембра
  3.-недеља децембра
 
Природа и друштво
контролна вежба
3.-недеља октобра
1.-недеља новембра
1.-недеља децембра
4.-недеља децембра
 
Енглески језик
1. разред  
2.-недеља октобра контролна вежба
5.-недеља октобра контролна вежба
3.-недеља новембра контролна вежба
2.-недеља децембра контролна вежба
5.-недеља јануара контролна вежба
4.-недеља фебруара контролна вежба
3.-недеља марта контролна вежба
1.-недеља априла контролна вежба
5.-недеља априла контролна вежба
4.-недеља маја контролна вежба
2.-недеља јуна контролна вежба
2. разред  
1.-недеља октобра контролна вежба
5.-недеља октобра контролна вежба
2.-недеља децембра контролна вежба
2.-недеља фебруара контролна вежба
4.-недеља фебруара контролна вежба
4.-недеља марта контролна вежба
5.-недеља априла контролна вежба
4.-недеља маја контролна вежба
3.разред  
2.-недеља октобра диктат
3.-недеља новембра Тест 1
4.-недеља децембра диктат
5.-недеља јануара Тест 2
2.-недеља марта диктат
1.-недеља априла Тест 3
3.-недеља маја диктат
2.-недеља јуна Тест 4
4.разред  
2.-недеља октобра диктат
3.-недеља новембра Тест 1
4.-недеља децембра диктат
5.-недеља јануара Тест 2
2.-недеља марта диктат
1.-недеља априла Тест 3
3.-недеља маја диктат
2.-недеља јуна Тест 4