ОШ "Јоца Милосављевић"
Учимо заједно - знањем до промена!

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Датум: 15. Jun 2020 21:06 Категорија: Новости

Поштовани,
Министарство  просвете, науке и технолошког развоја и за школску 2020/2021. годину реализоваће пројекат „ Бесплатни уџбеници“.


Право на бесплатне уџбенике могу остварити:
 1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
 3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
 1. За ученике социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи - решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 2. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 3. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (основна школа, средња школа, факултет) –потврда образовно-васпитне установе о својству ученика (старијег брата или сестре), односно студента (старијег брата или сестре), која се прилаже за свако дете посебно.
  За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете, а сва деца/ученици (старија браћа или сестре) су ученици наше школе, не треба им потврда, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Уџбеници који се добијају бесплатно у оквиру овог Пројекта су:
 1. За I циклус основног образовања и васпитања (од I-IV разреда): српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет (енглески језик).
 2. За II циклус основног образовања и васпитања (од V-VIIIразреда): српски језик, математика, први страни језик (енглески језик), географија, историја, биологија, физика и хемија.

Неопходно је да се родитељи (други законски заступници) ученика, који остварују право на бесплатне уџбенике по неком од основа, пријаве за уџбенике најкасније до 26.јуна 2020.године.
Уколико родитељи (други законски заступници) при пријављивању немају потраживану документацију, могу да је доставе накнадно, а најкасније до преузимања уџбеника.

Контакт особа:
 Димитријевић Верољуб
 065-8264-113
е-mail: velja.di@gmail.com
 1.  
 1.